Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 9/06

z dnia 15 kwietnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 21 kwietnia 2008 roku, Nr 66, poz. 409


wersja do druku