Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu

z dnia 18 marca 2008

opublikowano w Dz.U. z 21 kwietnia 2008 roku, Nr 66, poz. 401


wersja do druku