Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

z dnia 18 marca 2008

opublikowano w Dz.U. z 17 kwietnia 2008 roku, Nr 63, poz. 394


wersja do druku