Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

z dnia 18 marca 2008

opublikowano w Dz.U. z 17 kwietnia 2008 roku, Nr 63, poz. 393


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 12 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1466;wersja do druku