Ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

z dnia 1 kwietnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 15 kwietnia 2008 roku, Nr 62, poz. 388


wersja do druku