Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

z dnia 18 marca 2008

opublikowano w Dz.U. z 15 kwietnia 2008 roku, Nr 62, poz. 387


wersja do druku