Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksem­burgu dnia 11 października 2004 r.

z dnia 12 marca 2008

opublikowano w Dz.U. z 15 kwietnia 2008 roku, Nr 62, poz. 386


wersja do druku