Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 6/05

z dnia 3 kwietnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 9 kwietnia 2008 roku, Nr 59, poz. 369


wersja do druku