Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 17/05

z dnia 27 marca 2008

opublikowano w Dz.U. z 8 kwietnia 2008 roku, Nr 58, poz. 358


wersja do druku