Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

z dnia 12 marca 2008

opublikowano w Dz.U. z 8 kwietnia 2008 roku, Nr 58, poz. 351


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 20 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 40, poz. 323;

  2. 5 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 57, poz. 359;wersja do druku