Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.

z dnia 7 lutego 2008

opublikowano w Dz.U. z 27 marca 2008 roku, Nr 52, poz. 301


wersja do druku