Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”

z dnia 23 stycznia 2008

opublikowano w Dz.U. z 7 marca 2008 roku, Nr 39, poz. 226


wersja do druku