Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”

z dnia 23 stycznia 2008

opublikowano w Dz.U. z 7 marca 2008 roku, Nr 39, poz. 225


wersja do druku