Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy„Uniwersytet Medyczny w Białymstoku”

z dnia 23 stycznia 2008

opublikowano w Dz.U. z 7 marca 2008 roku, Nr 39, poz. 224


wersja do druku