Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 28 lutego 2007 r.

z dnia 28 lutego 2007

opublikowano w Dz.U. z 11 lutego 2008 roku, Nr 22, poz. 132


wersja do druku