Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 49/06

z dnia 19 lutego 2008

opublikowano w Dz.U. z 6 marca 2008 roku, Nr 38, poz. 223


wersja do druku