Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 82/06

z dnia 12 lutego 2008

opublikowano w Dz.U. z 25 lutego 2008 roku, Nr 30, poz. 188


wersja do druku