Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 34/06

z dnia 5 lutego 2008

opublikowano w Dz.U. z 19 lutego 2008 roku, Nr 27, poz. 162


wersja do druku