Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

z dnia 11 stycznia 2008

opublikowano w Dz.U. z 31 stycznia 2008 roku, Nr 17, poz. 101


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 11, poz. 59;wersja do druku