Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

z dnia 22 grudnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 23 stycznia 2008 roku, Nr 11, poz. 59


wersja do druku