Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego

z dnia 19 grudnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 29 grudnia 2007 roku, Nr 247, poz. 1823


wersja do druku