Wyreok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 43/07

z dnia 10 grudnia 2997

opublikowano w Dz.U. z 18 grudnia 2007 roku, Nr 235, poz. 1734


wersja do druku