Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 39/07

z dnia 28 listopada 2007

opublikowano w Dz.U. z 11 grudnia 2007 roku, Nr 230, poz. 1698


wersja do druku