Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 39/06

z dnia 27 listopada 2007

opublikowano w Dz.U. z 3 grudnia 2007 roku, Nr 225, poz. 1673


wersja do druku