Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 24/06

z dnia 26 listopada 2007

opublikowano w Dz.U. z 3 grudnia 2007 roku, Nr 225, poz. 1671


wersja do druku