Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 42/06

z dnia 13 listopada 2007

opublikowano w Dz.U. z 27 listopada 2007 roku, Nr 221, poz. 1649


wersja do druku