Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

z dnia 19 września 2007

opublikowano w Dz.U. z 19 października 2007 roku, Nr 192, poz. 1382


wersja do druku