Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

z dnia 19 września 2007

opublikowano w Dz.U. z 18 października 2007 roku, Nr 191, poz. 1372


wersja do druku