Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

z dnia 7 września 2007

opublikowano w Dz.U. z 18 października 2007 roku, Nr 191, poz. 1370


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 23 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1429;wersja do druku