Ustawa o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

z dnia 7 września 2007

opublikowano w Dz.U. z 18 października 2007 roku, Nr 191, poz. 1367


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 70;wersja do druku