Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

z dnia 7 września 2007

opublikowano w Dz.U. z 18 października 2007 roku, Nr 191, poz. 1366


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 30 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 113, poz. 719;

  2. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 19, poz. 100;

  3. 21 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz. 647;

  4. 31 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 217, poz. 1280;

  5. 25 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 692;

  6. 22 lutego 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 509;

  7. 12 lipca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 915;wersja do druku