Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

z dnia 7 września 2007

opublikowano w Dz.U. z 18 października 2007 roku, Nr 191, poz. 1365


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 30 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 116, poz. 733;wersja do druku