Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

z dnia 7 września 2007

opublikowano w Dz.U. z 18 października 2007 roku, Nr 191, poz. 1364


wersja do druku