Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

z dnia 7 września 2007

opublikowano w Dz.U. z 1 października 2007 roku, Nr 181, poz. 1292


wersja do druku