Ustawa o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

z dnia 5 września 2007

opublikowano w Dz.U. z 1 października 2007 roku, Nr 181, poz. 1290


wersja do druku