Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

z dnia 24 sierpnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 1 października 2007 roku, Nr 181, poz. 1287


wersja do druku