Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 24 sierpnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 25 września 2007 roku, Nr 176, poz. 1243


wersja do druku