Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 24 sierpnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 14 września 2007 roku, Nr 166, poz. 1172


wersja do druku