Ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej

z dnia 24 sierpnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 14 września 2007 roku, Nr 165, poz. 1170


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 195, poz. 1198;

  2. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 216, poz. 1367;

  3. 9 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 81, poz. 531;

  4. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 239, poz. 1593;wersja do druku