Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

z dnia 23 sierpnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 31 sierpnia 2007 roku, Nr 158, poz. 1103


wersja do druku