Ustawa o nawozach i nawożeniu

z dnia 10 lipca 2007

opublikowano w Dz.U. z 14 sierpnia 2007 roku, Nr 147, poz. 1033


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

  2. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;wersja do druku