Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 29 czerwca 2007

opublikowano w Dz.U. z 31 lipca 2007 roku, Nr 136, poz. 959


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 28 listopada 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 230, poz. 1698;wersja do druku