Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

z dnia 29 czerwca 2007

opublikowano w Dz.U. z 24 lipca 2007 roku, Nr 124, poz. 922


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 166, poz. 1172;

  2. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 225, poz. 1486;wersja do druku