Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

z dnia 29 czerwca 2007

opublikowano w Dz.U. z 24 lipca 2007 roku, Nr 133, poz. 921


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

  2. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 223, poz. 1775;

  3. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

  4. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;wersja do druku