Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 14 czerwca 2007

opublikowano w Dz.U. z 13 lipca 2007 roku, Nr 125, poz. 873


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 17 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 235, poz. 1617;

  2. 15 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 117, poz. 988;

  3. 18 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 223, poz. 1779;wersja do druku