Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

z dnia 26 października 1982

opublikowano w Dz.U. z 12 listopada 1982 roku, Nr 35, poz. 230


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 stycznia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136;

 2. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268;

 3. 27 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 60, poz. 610;

 4. 24 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 123, poz. 1353;

 5. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1368;

 6. 25 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 128, poz. 1401;

 7. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 167, poz. 1372;

 8. 28 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 719;

 9. 13 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 122, poz. 1143;

 10. 23 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 29, poz. 257;

 11. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 99, poz. 1001;

 12. 27 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 152, poz. 1597;

 13. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 14. 7 stycznia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 23, poz. 186;

 15. 17 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 132, poz. 1110;

 16. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 155, poz. 1298;

 17. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485;

 18. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 19. 25 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225;

 20. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 220, poz. 1600;

 21. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 793;

 22. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238;

 23. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 24. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 25. 16 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 144, poz. 1175;

 26. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 47, poz. 278;

 27. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

 28. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 29. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

 30. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 120, poz. 690;wersja do druku