Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 15 czerwca 2007

opublikowano w Dz.U. z 29 czerwca 2007 roku, Nr 115, poz. 792


wersja do druku