Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 15 czerwca 2007

opublikowano w Dz.U. z 29 czerwca 2007 roku, Nr 115, poz. 791


wersja do druku