Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (2007)

z dnia 15 czerwca 2007

opublikowano w Dz.U. z 29 czerwca 2007 roku, Nr 115, poz. 789


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;wersja do druku