Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 10 maja 2007

opublikowano w Dz.U. z 27 czerwca 2007 roku, Nr 112, poz. 767


wersja do druku